ENCYKLOPEDI AV BARRTRÄD

En omfattande guide till sorter och arter

Villkor

1. Introduktion

 1. Användningen av termen "KPL" i dessa regler och villkor: Kingsblue Publishing Limited och alla företag eller juridisk person kontrolleras av eller under gemensam kontroll med KPL.
 2. www.conifer-encyclopedia.com ("webbplatsen") ägs och drivs av Kingsblue Publishing Limited.
 3. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att följa alla av följande termer och villkor för användning av webbplatsen. KPL kan ändra dessa användarvillkor från tid till tid. Det är ditt ansvar att kontrollera villkoren regelbundet. Du får inte ändra, komplettera eller ändra dessa villkor på något sätt. Du kommer att anses ha accepterat någon ändrade regler och villkor om du fortsätter att använda webbplatsen efter en ändring av villkoren har gjorts.

2. Användningspolicy

 1. Genom att använda webbplatsen godkänner du att använda det för lagliga ändamål. Användare av webbplatsen måste följa alla tillämpliga lagar. Personer får inte använda webbplatsen i jurisdiktioner där tillgång till eller användning av webbplatsen eller någon del av dem kan vara olaglig eller förbjuden. Om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor och bestämmelser, kan du inte längre använda webbplatsen. KPL kan efter eget gottfinnande Neka behörighet att komma åt och använda webbplatsen. Hemsidan får inte användas för att trakassera, orsaka ångest eller olägenhet för någon enskild person eller organisation. Du får inte använda webbplatsen för att publicera, posta, distribuera, sprida eller sprida olagligt, ärekränkande, obscent, oanständigt eller stötande innehåll eller att orsaka eller främja en rättsstridig rättsakt.
 2. Webbplatsen görs tillgänglig till dig för din lagliga, personliga, icke-kommersiellt bruk. Du kan komma åt och surfa på hemsidan bara använder kommersiellt tillgängliga, SSL-kapabel Web browser programvara. Du kan skriva ut eller ladda ner sidor på webbplatsen för personligt, icke-kommersiella bruk, förutsatt att du inte ändrar någon av sidorna eller annat innehåll och du inte ta bort eller ändra några synliga eller icke-synliga identifiering, märken, meddelanden eller friskrivningar.

3. Immateriella

 1. All copyright, varumärken, design rättigheter, patent, varumärke, firmanamn och andra immateriella rättigheter (registrerade och oregistrerade) i och på webbplatsen och allt innehåll (inklusive, men inte begränsat till, text, grafik, fotografier, program och information) på webbplatsen tillhör KPL eller dess licensgivare (som inkluderar andra användare), eller visas med tillstånd av andra som äger immateriella rättigheter. Du får inte kopiera, reproducera, publicera, anpassa om du vill skapa ett härlett verk, utnyttja, Hämta, post, sända, överföra, göra tillgänglig för allmänheten eller annars använda webbplatsen innehåll på något sätt utom din egen personliga, icke-kommersiellt bruk om du inte har ett skriftligt medgivande från KPL. Användning av denna webbplats ger en rätt eller licens för att använda någon upphovsrätt, design rätt eller varumärke för KPL.
 2. Där nedladdning av programvara från tredje part görs tillgängliga på webbplatsen, de ägs av licensgivaren som tredje part i fråga och kommer att omfattas av alla villkor och bestämmelser som tillämpas av den berörda licensgivaren.

4. Reklam

 1. The KPL ansvarar inte för tillgängligheten eller innehållet av någon tredje parts webbplatser (dvs de kontrolleras av partier än KPL inklusive de som kan göra anspråk på att vara en "partner" eller "licensierad av" KPL) som är åtkomliga via hemsidan. Webbplatsen kan innehålla reklam för och länkar till andra webbplats eller resurser och företag som drivs av andra personer ("andra webbplatser"). Andra platser är oberoende från KPL, KPL ansvarar inte för att pröva eller utvärdera och vi garanterar inte att erbjuda, något av dessa företag eller individer eller innehållet på andra webbplatser. KPL inte påtar sig något ansvar eller ansvar för åtgärder, tillhandahålls produkt och ett innehåll av alla dessa och några andra tredje part länkar till andra webbplatser endast för din bekvämlighet. KPL inte sponsra eller stödja några andra webbplatser eller deras innehåll eller de varor eller tjänster som är tillgängliga via dessa andra webbplatser. Du bör noggrant granska sekretesspolicyn för andra webbplatser och andra villkor för användning.

5. Friskrivning och begränsning av ansvar

 1. Webbplatsen tillhandahålls på en "som är" och "som tillgänglig" basis och, i den utsträckning som lagen tillåter, utesluter KPL alla utfästelser eller garantier (vare sig uttryckligen eller underförstått av lagen), inklusive underförstådda garantier för tillfredsställande kvalitet, noggrannhet och lämplighet för ändamålet. Medan KPL använder rimliga ansträngningar för att säkerställa att innehållet på webbplatsen är korrekt, accepterar det inget ansvar för fel, utelämnanden eller felaktiga innehåll. KPL skall inte vara ansvarig som helst för förlust eller skada som följer av användning eller förlitan på något av innehållet av hemsida och / eller användning av webbplatsen.
 2. The KPL använder rimliga ansträngningar för att säkerställa en snabb och pålitlig service, men inte i den utsträckning som tillåts enligt lag ansvar för störningar av webbplatsen, oavsett orsak, eller för tjänster på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du att KPL inte garanterar att den server eller de servrar som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller fel och att det är ditt ansvar att genomföra tillräckliga förfaranden och virus kontroller (inklusive anti-virus och andra säkerhetskontroller) för att tillfredsställa dina speciella krav för de data som du skickar till eller tar emot från hemsida.
 3. Oavsett om vilken typ av fordran eller skälen för den förlust och skador, KPL ansvar är begränsat till förutsebara och direkta skador bara. KPL kommer inte under några omständigheter vara ansvarigt gentemot dig eller någon annan person för förlust av användning, förlust av produktion, förlust av inkomst eller vinst (förväntade eller annat), förlust av marknader, ekonomisk förlust, särskilda, indirekta eller följdskador förlust eller skada eller straffskadestånd, vare sig i kontrakt, kränkning eller under någon annan teori gällande lag eller rättvisa, uppkommer, ansluten med, eller om användningen av webbplatsen av dig eller någon annan person.
 4. Under inga omständigheter kommer KPLS totala ansvar gentemot dig eller någon annan person för eventuella anspråk, förfaranden, skulder, skyldigheter, skador, förluster och kostnader, vare sig i kontrakt, kränkning eller under någon annan teori av lag eller rättvisa, och oavsett eventuella vårdslöshet eller andra fel eller oegentligheter av KPL eller annan person som ansvarar KPL, överstiger den mindre av €25,00 eller inköpspriset för artikeln som är föremål för påståendet.
 5. Om inte annat anges, The KPL lämnar ingen garanti alls om varor eller tjänster köps eller erhålls eller erbjuds genom användning av webbplatsen direkt eller annars. Någon relation som du får ingå med en tredje part är en fråga enbart för dig och den tredje parten och KPL skall inte hållas ansvariga för några som helst konsekvenser och men de kan uppstå från denna förbindelse.

6. Ersättning

 1. Genom att använda webbplatsen, du samtycker till att gottgöra KPL och någon av dess förvaltare, direktörer, tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla och alla kostnader, förluster, skulder, skador och kostnader som uppkommit eller lidit och några krav eller rättsliga åtgärder som väcks eller hotade som härrör från din användning av eller uppförande på webbplatsen och / eller en överträdelse av de villkor för användning av webbplatsen.

7. Uppsägning av tillgång till webbplatsen

 1. The KPL kan avbryta tillhandahållandet av webbplatsen eller begränsa åtkomsten till hela eller någon del av webbplatsen om någon händelse utanför dess rimliga kontroll hindrar att KPL fortsätter att ge webbplatsen.
 2. The KPL behåller absolut rätt med eller utan förvarning att hindra dig att besöka webbplatsen delvis eller dess helhet där på diskretion av KPL är det att du är bryter mot eller har brutit mot villkoren för användning av denna hemsida.

8. Verkställighet av rättigheterna för KPL

 1. i händelse av att KPL inte utöva eller göra gällande någon rätt i dessa användarvillkor, detta inte avstå från den KPL rätt att genomdriva denna rätt vid en senare tidpunkt eller vid ett annat tillfälle.

9. Giltigheten av dessa regler och villkor

 1. Om något av villkoren för användning av webbplatsen är fast beslutna att vara olaglig, ogiltig eller annars inte kan verkställas på grund av lagstiftningen i en stat eller land där dessa användarvillkor skall vara effektiv, då i omfattningen och inom jurisdiktionen i vilken Term och skick är olaglig, ogiltig eller icke verkställbar, det ska utgå från dessa villkor och villkor och de återstående villkor skall fortsätta att vara bindande och verkställbara.

10. Dataskydd

 1. The KPL gör bara använda någon personlig information som samlas in under din användning av webbplatsen enligt nuvarande EU lagstiftningen om dataskydd och sekretesspolicy KPL.

11. Tillämplig lag och jurisdiktion och lagval

 1. Dessa villkor och alla relaterade frågor regleras enbart av lagstiftningen i Republiken Lettland.

12. Sekretesspolicy

 1. The KPL är förpliktigad att skydda din integritet och säkerhet. När du tillhandahåller personlig information, kommer KPL behandla informationen i enlighet med denna policy. Vi åta sig att säkerställa din fullständig tillit och tillfredsställelse i sättet vi använder din information.
 2. De flesta funktioner på www.conifer-encyclopedia.com ("webbplatsen") kan användas utan att avslöja någon personlig information. Undantag från denna inkludera, men är inte begränsat till, förbeställning former, kontaktformulär.
 3. När du blir tillfrågad om personlig information på webbplatsen du delar information med KPL ensam om inte annat anges. Där KPL har ordnat för ett annat företag att fånga data eller att uppfylla en tjänst på dess vägnar, detta utförs under kontraktet i enlighet med krav på uppgiftsskydd.
 4. The KPL kan använda den information som du tillhandahåller för en eller flera av följande:
 5. att kommunicera med dig om arbete och erbjudanden om KPL;
 6. marknadsföring;
 7. uppfyllandet av pre-order för varor och tjänster.
 8. kundundersökningar.
 9. Genom att använda KPL webbplats godkänner du att acceptera KPL sekretesspolicy. KPL kan ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Det är ditt ansvar att kontrollera integritetspolicyn regelbundet. Du kommer att anses ha accepterat alla ändringar av sekretesspolicyn om du fortsätter att använda webbplatsen efter en förändring i sekretesspolicyn har gjorts.

13. Andra

 1. Du uttryckligen begär och kräver att dessa regler och villkor upprättas på engelska.
 2. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa användarvillkor är reserverade till KPL.
 3. Dessa regler och villkor kan ändras utan föregående meddelande.

14. Kontakt och kommunikation

 1. Om du har frågor om någon del av dessa villkor och sekretesspolicy, vänligen kontakta: contacts@conifer-encyclopedia.com
 2. När du besöker KPL eller skicka e-post till oss, du kommunicerar med oss elektroniskt. Kommunikation som skickas till KPL genom webbplats eller e-post anses inte levererade eller effektivt om inte och tills de faktiskt tas emot och bearbetas av KPL "ansvarig representant. Du samtycker till att motta kommunikation från oss elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att meddelandet anslås på hemsidan. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi ger dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav som sådan kommunikation vara skriftligen.

15. beställa anvisningar

För att slutföra ordern:

 1. Besök avsnittet Order i vår hemsida på www.coniferworld.com/ shop.php.
 2. Lägg till Encyclopedia av barrträd till din varukorg genom att klicka på knappen Lägg till korg.
 3. Efter att lägga till Encyclopedia av barrträd i din varukorg, vänligen ändra kvantiteten av böckerna du vill beställa och valuta för om det behövs. Klicka på Uppdatera för att spara informationen.
  Lägga till en rabattkod om tillämpligt:
  Vänligen ange rabattkoden i din varukorg innan du fortsätter med din beställning, i fältet rabattkoden överst på sidan. Kom ihåg Klicka på Update för att spara den inmatade informationen.
  Om du har kontrollerat valutan, kvantitet av din beställning och har angett rabattkoden om tillgängligt för din beställning, vänligen gå med du beställer genom att klicka på knappen Fortsätt till kassan.
 4. Efter att trycka på knappen Fortsätt till kassan, Följ instruktionerna online och skriva krävs information i angivna fält. För att fortsätta, måste du skapa ett konto på vår hemsida. Snälla Följ instruktionerna online. Vi delar inte din personliga information!
  E-post adress och telefon nummer kommer att användas av kurir för att ordna leverans av encyklopedi till du.
 5. Efter att ange den e-postadress och lösenord för kontot online på vår hemsida, glöm inte att verifiera din e-postadress genom att kontrollera din inkorg och klicka på bekräftelse länk, som kommer att skickas till din e-postadress.
 6. När du har skapat ditt online-konto och har loggat in för att beställa av encyklopedi av barrträd, välj land för leverans. Köper du för ett företag vill du spörjas om du har ett giltigt VAT-nummer i en av Europeiska unionens länder. Om du väljer Ja kommer du att kunna lägga till ditt momsnummer. Om du inte har en giltig VAT nummer eller du inte vill köpa encyklopedi av barrträd för ett företag, och sedan Välj nr och följ instruktionerna online.
 7. Väljer du landet där leveransen för din beställning, uppmanas du att att ge din komplett fakturering och leverans adress. Efter att ange giltiga fakturering och leveransadress, vänligen klicka på uppdatera längst ned på sidan för att spara information. När du har sparat dina uppgifter, klicka på Fortsätt för att gå vidare med din beställning.
 8. Efter fakturering och leverans adressinmatningen, kommer du att kunna se din beställning i avsnittet granska din beställning. Vänligen kontrollera om alla inmatade uppgifter stämmer och om du vill ändra, klicka på ändra. Du kommer att kunna se leveranskostnader och moms om tillämpligt i detta steg.
  Ange captcha-koden längst ner på sidan för att bekräfta din order och klicka på Fortsätt för att gå vidare med din beställning.
 9. Efter att ha granskat din beställning, kommer du att kunna välja betalningsmetod, som du skulle vilja betala för din beställning.
  Två betalningsalternativ finns tillgängliga på vår hemsida: 1. betalning med Paypal och kredit/betalkort eller 2. Betalning via banköverföring. Du bör välja en av betalningsalternativ som är mest lämpliga för dig som i vår hemsida för att slutföra din beställning.
  Om du väljer Paypal/kredit/betalkort betalningsalternativ, kommer du att överföras till säker betalning transaktionen sida PayPal. Du har två sätt att betala – om du är registrerad till PayPal - med PayPal-konto eller om du inte har ett PayPal konto, Välj inte har ett PayPal-konto? för att betala med kreditkort, utan att registrera dig till PayPal.
  Om du väljer betalningsalternativ - banköverföring på vår hemsida, kommer du se alla nödvändiga betalningsuppgifter med möjlighet att skriva ut eller Visa en proforma-faktura, som innehåller ordersammandrag och alla nödvändiga betalningsuppgifter också. Kontrollera att du referera till ditt ordernummer när du gör en betalning via banköverföring.
  Så snart vi kommer att få en bekräftelse av din betalning, kommer att vi göra en transport av encyklopedi från vårt lager i Storbritannien, Swindon till din leveransadress. Leveranstider i Förenade kungariket är 3-4 arbetsdagar, i Europa är 4-6 arbetsdagar, andra länder 14 arbetsdagar.
  Fakturan kommer att mailas till dig när vi har mottagit din betalning och ordnade leverans av encyklopedi.